W 2011 r. na placach budowy dróg odnotowano ogółem 119 ofiar śmiertelnych. W 2010 r. w strefach pracy było 37.476 rannych, z czego około 20.000 to pracownicy budowlani. Do przyczyn obrażeń odniesionych na placu robót drogowych zaliczyć należy uderzenie przedmiotami, ciężarówkami lub sprzętem ruchomym (35%), upadek lub poślizgnięcie się (20%), przepełnienie (15%), wypadki transportowe (12%) oraz narażenie na działanie szkodliwych substancji lub środowiska (5%). Przyczyną zgonów były m. in. uderzenia samochodów ciężarowych (58%), maszyn samojezdnych (22%) oraz samochodów (13%).

Wynajem podnośników koszowych w kontekście bezpieczeństwa pracy

Bezpieczeństwo w budownictwie drogowym pozostaje priorytetem wśród pracowników. Inną metodą zapobiegania na placu budowy jest zastosowanie rusztowania sztywnego i wystarczającego do przeniesienia ciężaru własnego oraz czterokrotności maksymalnego przewidywanego obciążenia bez osiadania i przemieszczania. i zachęcanie kierowców do zachowania ostrożności podczas przejeżdżania przez strefy pracy.

Wynajem podnośników - model teleskopowy

Co roku odbywa się Tydzień Świadomości o Bezpieczeństwie w Krajowej Strefie Pracy. Ogólnopolskie wydarzenie rozpoczęło się w 1999 r. i co roku zdobywało popularność i zainteresowanie mediów. Celem imprezy jest zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa kierowców i pracowników w strefach pracy.

Zapobieganie wypadkom i poprawa bezpieczeństwa – podnośniki koszowe

Przygotowanie placu budowy pomaga w zapobieganiu obrażeniom i śmierci na placach budowy. Przygotowanie terenu obejmuje usuwanie zanieczyszczeń, wyrównywanie gruntu, wypełnianie otworów, wycinanie korzeni drzew oraz znakowanie gazem, wodą i rurociągami elektrycznymi.

Sposoby zapobiegania urazom i poprawy bezpieczeństwa obejmują m. in:

 1. Bezpieczeństwo zarządzania.
 2. Integracja bezpieczeństwa jako części pracy.
 3. Tworzenie odpowiedzialności na wszystkich szczeblach.
 4. Należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo podczas planowania projektu.
 5. Należy upewnić się, że wykonawcy są wstępnie zakwalifikowani do zapewnienia bezpieczeństwa.
 6. Upewnić się, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w odpowiednich dziedzinach.
 7. Posiadać system zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
 8. Zapobieganie i przeciwdziałanie nadużywaniu narkotyków przez pracowników.
 9. Bezpieczeństwo w codziennej rozmowie.
 10. Przeglądanie wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, jak również regularne kontrole.
 11. Innowacyjne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, np. przyjmowanie wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu.
 12. Zastąpienie niektórych utworów robotami (wielu pracowników może obawiać się, że obniży to ich stopę zatrudnienia).

Inną metodą zapobiegania na placu budowy jest zastosowanie rusztowania sztywnego i wystarczającego do przeniesienia ciężaru własnego oraz czterokrotności maksymalnego przewidywanego obciążenia bez osiadania i przemieszczania. O maszynach i sprzęcie budowlanym czytaj więcej na blogu Jamar: http://maszynyjamar.pl/blog/